The Loudest Noise Comes From The Electric Bacstep. - Is It Live, Or Is It Bacstep?

Svetsa punkt slut

När man talar om svetsning och om att få det fint så kanske någon känner att det inte är så motiverat eller roligt att ha det just på det sättet som man vill ha det, nej man kanske hellre vill göra det som skall göras snarare än att man får till allt som kan göras. Ja, man kan gärna göra det som krävs och varför inte bara se till att ha en punktsvets där man behöver den för att på det sättet också kunna åstadkomma en riktigt skön sak för alla som kan och vill detta. Ja, det är saken med svetsandet och man måste se till att det verkligen fungerar som det skall för alla med.